Privatlivspolitik

Introduktion

Denne personalepolitik beskriver, hvordan vi indsamler og bruger de personoplysninger, du giver til Amalieklinikken. Vi respekterer personers ret til at få deres data behandlet på lovlig vis, og vi vil altid behandle dine data i overensstemmelse med lovgivningen.

Måden vi indsamler og behandler dine oplysninger, sker i henhold til GDPR, persondatalovgivning samt lovpligtige personoplysninger i forhold til Bekendtgørelse om kosmetisk behandling samt lovkrav fra Styrelsen for Patientsikkerhed .

Bekendtgørelse om kosmetisk behandling kan ses på dette link. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/834

Den Dataansvarlige

Navn
Adresse
Post nr og by
CVR
Web
Firmaets
kontakt-
person

Amalieklinikken A/S
Dr. Tværgade 30
1302 København K
42 51 17 49
https://ak-antiage.dk/
Rolf Holm-Knudsen
2961 3161
[email protected]

Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler personoplysninger

Amalieklinikken A/S indsamler oplysninger om dig på følgende måde:

 • Enten ved at du selv afgiver personoplysninger gennem vores hjemmeside, telefon, mail eller besøg i klinikken, med det formål at booke tid.
 • Tilmelding til nyhedsbreve på vores hjemmeside
 • Ved brug af cookies på vores hjemmeside

Vi indsamler følgende personoplysninger i forbindelse med behandling i klinikken. Herunder også  helbredsoplysninger i form af journaloplysninger med fortegnelser over dine behandlingsforløb. 

De almindelige oplysninger behandles efter de legitime interesser, hvorimod de personfølsomme oplysninger ofte vil være dem der indhentes udtrykkeligt samtykke til.

Almindelige oplysninger:

 • Navn
 • Adresseoplysninger
 • E-mail
 • Telefonnumre
 • Login til vores bookingsystem

Særlige kategorier

 • CPR-nummer

Følsomme personoplysninger

 • Helbredsoplysninger

Før- og efterbilleder i forbindelse med kosmetisk behandling  (Fotodokumentation, i forbindelse med kosmetisk behandling, foretages i henhold til “Bekendtgørelse om kosmetisk behandling”.) 

Vi kan udveksle dine personoplysninger med:

 • Medicinalfirmaer ved komplikationer
 • Styrelsen for PatientSikkerhed
 • Forsikringsselskab
 • Læger/Hospital
 • Eksterne modtagere, herunder vores databehandlere, rådgivere og til de for opgaven eventuelt nødvendige samarbejdspartnere.

Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

 • Formålet med behandling af dine personoplysninger er at levere vores varer og tjenesteydelser til dig samt holde dig orienteret om nyheder
 • Formålet er at vurdere din sundhedstilstand, og sikre at du er egnet til den valgte behandling.
 • Retsgrundlaget (hjemlen) for at vi behandler dine personoplysninger er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 a, og/eller den indgåede aftale/kontrakt/bestilling jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b, og/eller lovgivning jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 c.
 • Retsgrundlaget (hjemlen) er databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2, litra
 • Behandling af dit CPR-nummer foretages med hjemmel i lov jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Kosmetisk Behandling

 • Inden behandlingen påbegyndes, er vi underlagt sundhedsretlige regler om kosmetisk behandling, 
 • At retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra c, da vi som nævnt ovenfor, skal tage billeder af det område som behandles.
 • Ansatte hos AntiAge har tavshedspligt. Det indebærer, at de som udgangspunkt ikke må udveksle oplysninger med andre om dit helbred og behandling uden dit samtykke.

Opbevaring

 • Booking, før/efter billeder, faktura  og behandlingsoplysninger opbevares i et samlet journaliseringssystem. 
 • Oplysningerne slettes i overensstemmelse med lovgivningens krav. Som reglerne er nu, skal helbredsoplysninger og behandling udført af sundhedspersonale journaliseres og opbevares mindst 10 år. Hvis der verserer en klage- eller erstatningssag skal oplysningerne altid opbevares, indtil sagen er afsluttet.  

Cookies

 • Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finde her.

Samtykke

Samtykke – retten til at trække samtykket tilbage.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, kan du på ethvert tidspunkt gøre dette ved at sende en mail til [email protected]

Tilbagetrækning af samtykke gælder fra det tidspunkt, du beder om det, så det påvirker ikke lovligheden af de behandlinger, som er udført inden tilbagetrækningen. Tilbagetrækningen gælder altså først fra det tidspunkt, du tilbagetrækker det og fremadrettet. Journaloplysninger skal dog altid opbevares i mindst 10 år.

Hvis du søger job hos Amalieklinikken A/S

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

Almindelige oplysninger:
Navn, adresseoplysninger, e-mail, telefonnumre
CV og ansøgning
Fødselsdato
Evt. foto

Formål med behandlingen er at tilbyde en smidig ansættelsesprocedure, hvor datasikkerhed er i højsædet. Ansøgninger slettes umiddelbart efter endt rekrutteringsforløb, medmindre du ønsker at vi gemmer dine oplysninger længere. Der indhentes altid samtykke til dette. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker, at dine personoplysninger slettes før.

Dine personoplysninger bliver aldrig videregivet til andre.

Hvis du er ansat hos Amalieklinikken A/S

Vi behandler følgende personoplysninger:

Almindelige oplysninger:
Navn, adresseoplysninger, e-mail, telefonnumre
CV og ansøgning

Særlige kategorier:
CPR-nummer

Evt. foto – her indhentes der altid samtykke

Jf. Databeskyttelsesloven §12.

AntiAge er dataansvarlig for egen behandling af løn- og personale oplysninger om ansatte på virksomheden

Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysninger kvalitet og integritet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst se alle dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne.
 • Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan få dine personoplysninger slettes, medmindre vi af regnskabsmæssige, lovgivning eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
 • Du har ret til begrænsning af databehandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af databehandlingen.
 • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysningerne.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til datatilsynet 

Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret, så vi kan gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail [email protected], se evt. mere på www.datatilsynet.dk.