Filler behandlingsforløb

Før behandlingen

Inden behandling med filler er det lovpligtigt, at man skal gennemgå en forundersøgelse, og derefter skal der være mindst 48 timer betænkningstid, før tilsagn kan gives, og behandling må foretages. Ved forundersøgelsen vil du modtage information, mundtligt og skriftligt, om behandlingen og de risici for bivirkninger og komplikationer, der kan være forbundet hermed.  Du vil også få en vurdering af, om behandlingen vil være egnet til dig, og i hvilket omfang. 

Husk at oplyse om alle helbredsmæssige forhold ved forundersøgelsen, fx om du tager  medicin, har allergi, er ryger eller har kroniske sygdomme, forkølelsessår eller om du er gravid/ammende.

Der gives aldrig injektionsbehandlinger i områder med forkølelsessår, betændelse eller akne. Man kan have øget risiko for blødning (blå mærker) hvis man tager gigtmedicin eller hovedpinepiller, som indeholder acetylsalicylsyre f.eks. Treo eller Magnyl.

Er man i behandling med blodfortyndende medicin fx pradaxa, marevan eller lign., skal denne behandling pauseres i minimum 5-7 dage inden filler behandling. Det skal aftales med egen læge, om det er forsvarligt at holde pause med den blodfortyndende behandling. Hvis dette ikke er tilfældet, kan man ikke blive behandlet med filler.

Du må ikke være gravid eller ammende, og du skal være fyldt 18 år.

Du er velkommen til at tage en ven/veninde med til forundersøgelsen som bisidder.

Der tages altid et før-billede forud for en injektionsbehandling.

Selve behandlingen

Efter de lovpligtige 48 timers ”betænkningstid” kan du modtage behandling, når du har underskrevet et skriftligt samtykke, der sikrer, at  du er indforstået med behandlingen og de eventuelle sjældne bivirkninger og komplikationer, der måtte opstå.

Selve behandlingen tager cirka 30 minutter.

Huden i det område, der skal behandles, desinficeres og produktet injiceres med en tynd nål. Stikkene giver en mild smerte, der forsvinder hurtigt igen. Der ses kun let og kortvarig rødme efter behandlingen. Der er også nogle, der slet ikke reagerer med rødme. Man kan opleve let ømhed i huden, men det er noget, der forsvinder hurtigt.

Ved behov kan påsmøres lokaldøvende creme eller anlægges lokalbedøvelse inden behandlingen.

Efter behandlingen

Du kan som regel gå på arbejde lige efter behandlingen. Du må ikke anvende make-up samme dag, men skal give huden ro og rense den inden du går i seng.

På behandlingsdagen skal du undgå at dyrke sport, gå i sauna eller svømmehal, og du må ikke besøge en stald (pga. risiko for bakterier).

Du bør også undgå at gå direkte i solen 1-2 dage efter. 

Filler virker med det samme, men den bedste effekt ses efter 14 dage, hvor filleren er fuldt integreret i huden.

Hvornår ses resultatet

Der ses en effekt med det samme, men det færdige resultat ses bedst efter 7-14 dage, hvor produktet har integreret sig fuldt ud i huden.

Behandlingen holder typisk mellem 3-12 måneder afhængigt af område behandlet, hudtype, livsstil, mængde af og typen af filler produktet.

Kan filler kombineres med andre behandlinger?

Filler kan anvendes alene eller kan med fordel kombineres med fx Botox-behandling.

Risici for bivirkninger og komplikationer

Der kan ses hævelse af huden i dagene efter behandlingen, særligt efter behandling af læberne med hyaluronsyre-filler, idet hyaluronsyre binder vand. Ved behandling af læberne anbefales det at tage et gram panodil og evt lægge is på, når man kommer hjem. Det kan mindske hævelsen.

Et par dage efter indsprøjtningen kan der være let rødme samt ømhed i området og af og til blå mærker ved indstiksstederne. Bruger man visse former for smertestillende medicin (fx Treo, Magnyl, Ipren, Ibuprofen) har man øget risiko for at få blå mærker. Disse forsvinder typisk indenfor en uge, men vi anbefaler dog, at man undlader at bruge denne medicin i en uge op til behandling.

Der kan forekomme mindre asymmetri og ujævnheder i anlæggelsen  af filleren og evt. en overkorrigering af rynken. Dette forsvinder helt i takt med at filleren absorberes, men er læberne i forvejen lidt asymmetriske, vil det også forstærkes ved en læbeforstørrelse.

Enkelte får et udslæt i det behandlede område, og forkølelsessår kan reaktiveres. Personer som tidligere har haft forkølelsessår (herpes) skal forebyggende behandles med et antivirus middel (Zovir).

Der er risiko for allergi, men det forekommer meget sjældent. Allergi viser sig som rødme og eventuelt kløe, ved tvivl kontaktes klinikken.

I meget sjældne tilfælde kan der opstå rødme i huden, som varer i flere måneder, ligesom der kan opstå små bindevævsknuder.

Risikoen for betændelse er ca 1:10.000. Det er vigtigt at kontakte lægen ved tegn herpå, således behandling kan igangsættes hurtigt, og risikoen for blivende ar mindskes.

Der kan i ekstremt sjældne tilfælde ved et uheld indsprøjtes filler-materiale i et blodkar. Dette kan i værste fald føre til at vævet, som forsynes af blodkarret, dør og i yderste konsekvens kan ses blindhed. Det er derfor vigtigt, at man omgående henvender sig til klinikken eller ens behandler, hvis huden omkring indstiksstedet blegner og bliver smertefuldt, eller hvis man oplever synsforstyrrelser, så behandling kan iværksættes hurtigt.