Skinbooster behandlingsforløb

Inden skinbooster behandling må finde sted, skal du til en lovpligtig forundersøgelse hos en af vores kosmetiske sygeplejersker, hvor vi sammen kan planlægge dit behandlingsforløb. Det er lovpligtigt, at der skal gå mindst 48 timer fra forundersøgelse til behandling må finde sted, men du er velkommen til at booke en tid til behandlingen efter konsultationen.

Ved forundersøgelsen vil du modtage information, mundtligt og skriftligt, om behandlingen og de risici for bivirkninger og komplikationer, der kan være forbundet hermed. 

Husk at oplyse om alle helbredsmæssige forhold ved forundersøgelsen, fx om du tager medicin, har allergi, er ryger eller har kroniske sygdomme, forkølelsessår eller om du er gravid/ammende.

Der gives aldrig injektionsbehandlinger i områder med forkølelsessår, betændelse eller akne. Man kan have øget risiko for blødning (blå mærker) hvis man tager gigtmedicin eller hovedpinepiller, som indeholder acetylsalicylsyre f.eks. Treo eller Magnyl.

Er man i behandling med blodfortyndende medicin fx pradaxa, marevan eller lign., skal denne behandling pauseres i minimum 5-7 dage inden filler behandling. Det skal aftales med egen læge, om det er forsvarligt at holde pause med den blodfortyndende behandling. Hvis dette ikke er tilfældet, kan man ikke blive behandlet med filler.

Du må ikke være gravid eller ammende, og du skal være fyldt 18 år.

Til selve skinbooster behandlingen skal du afsætte omkring en halv time. Når du ankommer til din behandling, tages nogle før-billeder af det pågældende område, der skal behandles. Herefter vil området blive rengjort og sprittet af.

Skinbooster produktet injiceres i mange små overfladiske doser i det område, der skal behandles.

Efter behandlingen kan der komme let rødme, hævelse, ømhed, blå mærker eller kløe i det behandlede område. Dette er helt normalt og ubehaget forsvinder oftest i løbet af få dage til en uges tid. Normalt kan du genoptage dit arbejde efter behandlingen.

Vi anbefaler, at du ikke berører det behandlede område i 6 timer efter behandlingen, for at minimere risikoen for infektion. Herefter kan du lægge en let makeup.

Bivirkninger

Almindelige bivirkninger:

Let rødme, lokal smerte, hævelse, blå mærker eller kløe i det behandlede område. Disse bivirkninger forsvinder typisk inden for en uge.

Meget sjældne bivirkninger:

Lokal reaktion med hævelse, rødme og fasthed ved injektionsstedet. Symptomerne opstår nogle dage til uger efter indsprøjtningerne og varer i flere uger.

Betændelse eller grå misfarvning ved injektionsstedet. Det kan opstå flere uger til måneder efter indsprøjtningerne og kan vare i flere måneder.

Sårskorpedannelse der heler til en overfladisk ar-dannelse.

Risikoen for betændelse er ca 1:10.000. Det er vigtigt at kontakte lægen ved tegn herpå, således behandling kan igangsættes hurtigt, og risikoen for blivende ar mindskes.

Der kan i ekstremt sjældne tilfælde ved et uheld indsprøjtes filler-materiale i et blodkar. Dette kan i værste fald føre til at vævet, som forsynes af blodkarret, dør og i yderste konsekvens kan ses blindhed. Det er derfor vigtigt, at man omgående henvender sig til klinikken eller ens behandler, hvis huden omkring indstiksstedet blegner og bliver smertefuldt, eller hvis man oplever synsforstyrrelser, så behandling kan iværksættes hurtigt.