Ingen grund til nervøsitet for komplikationer

Det er USA’s førende fødevare- og lægemiddelmyndighed, FDA (Food and Drug Administration, der har godkendt Covid-19 vaccinerne fra såvel Moderna og Pfizer.  I den forbindelse er der fremkommet bekymring for, om tidligere behandling med Filler kan medføre komplikationer, når man bliver vaccineret mod Covid-19. Det skyldes, at man under afprøvningen af vaccinen fra Moderna fandt 3 tilfælde ud af 30.351, hvor man så hævelse i de behandlede områder. I 2 tilfælde var det i kinder og i 1 tilfælde læber. I alle tilfælde forsvandt reaktionen hurtigt efter behandling med allergitabletter. På side 43+44 i rapporten fra FDA kan man læse om dette.

Disse bivirkninger sås ved vaccinen fra Moderna, mens man endnu ikke har set dette ved vaccinen fra BioNTech / Pfizer. Det er i øvrigt også beskrevet, at denne reaktion kan optræde ved en almindelig influenza infektion eller -vaccination, og man mener, at reaktionen skyldes, at kroppens immunforsvar er i højeste beredskab ved vaccination og infektion.

Reaktionen er ikke beskrevet ved botox.

Det er vigtigt at fastslå, at det er en meget sjælden komplikation, som ikke er farlig. Behandlingen er i første omgang behandling med almindelig allergimedicin, f.x. antihistamin tabletter som Zyrtec.