Kristian er uddannet speciallæge i Hud og Kønssygdomme.
Han har bred erfaring fra alle dermatologiske specialer og han er fuldt registreret hos Sundhedsstyrelsen som kosmetisk behandler. Foruden at være hos Amalieklinikken Anti-age i Aarhus arbejder han på Aalborg Universitetshospital og Privathospitalet Aleris. Kristian har en stor interesse i kosmetiske behandlinger og hudpleje.

Cand.med. i juni 2011 fra Århus Universitet

 • 2019 Afdelingslæge, afdeling for Hud og Kønssygdomme Ålborg Unviersitetshospital
 • 2019 Konsulent, Aleris-Hamlet hospitaler
 • 2015- 2019 hoveduddannelse i Dermato/Venerologi
 • 2015- Reservelæge ved dermatologisk afd.S, Århus Universitetshospital
 • 2014/15- Vikariat som reservelæge ved dermatologisk afd.I, Odense Universitetshospital
 • 2013-Introduktionsstilling dermatologi ved Århus Universitetshospital
 • 2012- Introduktionsstilling reumatologi ved Ålborg Sygehus
 • 2012- KBU almen praksis ved Lægehuset Lille Borgergade
 • 2011/12- KBU abdominalkirurgisk afdeling ved Sygehus Vendsyssel
 • 2010- Ekstern vikar på medicinsk afdeling ved Sygehus Himmerland
 • 2006/10- Ferievikar ved akutmodtagelsen ved Skien Sygehus samt Falck-redder ved Kragerø Sygehus

Kommunikatør

• 2019 Ambulatorieansvarlig for sygeplejersker ved Afdeling for Hud og Kønssygdomme Ålborg Unversitetshospital

• 2012/13 Vejleder for medicinstuderende på reumatologisk afdeling

Leder/administrator
• 2019 Ansvarlig for opbygging af allergisektor og lysbehandling på afdeling for Hud og kønssygedomme

• 2013 Tillidsrepræsentant for reumatologisk og geriatrisk afdeling på Ålborg Sygehus 10mnd

• 2012/13 Medicinsk visitator I Region Nordjylland

Samarbejder

• 2012/13 Gennemgangafhenvisningerfraprimærsektortil reumatologisk afdeling med evt. tilbagemeldinger

• 2013LægerepresentantiLU(lokaludvalg)forreumatologisk afdeling

Sundhedsfremmer

• 2012/13MedISUND-NORDogundergruppeSUND-SEXder udfører seksualundervisning af folkeskoleelever

Professionel

• MedlemafForeningenforyngredermatologer(FYD), Dansk dermatologisk selskab (DDS), International dermoscopia society (IDS), European Association of Dermatology and Venerology (EADV)

Akademiker

Publikationer

• Guesteditor-CoronaCOVID-19,specialthemeissue,September2020,NordicForumfor Dermatology and Venerology

• L.Borchetal:COVID-19reopeningcauseshighriskofirritantcontactdermatitis,August 2020, Danish Medical Journal

• S.fageetal:AbataceptImprovesSkin-scoreandReducesLesionsinPatientswith Localized Scleroderma: A Case Series, January 2018, Acta Dermato Venerologica

• KBArvesenetal:AcceleratedwoundhealingwithcombinedNPWTandIPC:Acase series, March 2017, British journal of community nursing

• ArvesenKBetal”DiagnosisandtreatmentofBlausyndrome/Earlyonsetsarcoidosis, an autoinflammatory granulomatous disease in an infant” Acta Derm Venerol, June 2016, Acta Dermato-Venerologica

• CarstenSauerMikkelsenetal”Delayeddiagnosisofindolentsystemicmastocytosis” dermatology reports 2014, Vol 6 e:1

• KB.Arvesenetal“Dermatofibrosarcomaprotuberans,diagnosedbyasinglebiopsy” dermatology reports 2012; volume 4:e10

• CarstenSauerMikkelsenetKristianBakkeArvesen“AcneVulgaris”månedsskriftetfor praktisk lægegerning, Juni 2012

Kurser/møder

2016: “Biology of the skin” University of Cambridge
2014: ”Skin to live in” (Psoriasis og Urticaria) Barcelona
2014: Malignt melanom, genetik
2014: Urticaria, gennemgang
2014: Malignt melanom, tværfaglig gennemgang med dermatologer, onkologer og plastikkirurger

2013: Dermatoskopikursus, Abbvie
2013: Hidrosadenitis suppurativa gennemgang 2013: RADS-lægemiddelanbefalinger
2013: Ledscorekursus, Ålborg Universitetshospital

2012: Dermatologi i praksis kursus, Dagens medicin
2012: Sår og småkirurgi i praksis kursus, Dagens medicin
2012: EKG-kursus, Ålborg Universitetshospital
2012: Væske-elektrolyt og blodkomponent behandlingskursus, Ålborg Universitetshospital
Ph.D projekt

Medhjælper i Ph.D projektet “N-3-psoriasisartrit” som går ud på at give n-3 polyumættede fedtsyrer og herefter måle på risikomarkører for kardiovaskulær sygdom og inflammation hos patienter med psoriasis artrit

Referencer
• Steffen Petersen, Professor Afd. For Hud og Kønssygdomme AAUH tlf:22521566

• Kenneth Mc Culloch specialist i almenmedicin tlf:41436198
• Salome Kristensen Overlæge reumatologisk Afd AAUH tlf:53642497

• Maiken Dalager ledende overlæge Afd. for Hud og Kønssygdomme AAUH tlf:22279167 • Peter Bjerring, Profesor Afd for Hud og Kønssygdomme AAUH, tlf:40634878